Home

Wervelbedinstallatie

Gecombineerde verwerking van slib en vast afval

Indaver en Veolia kiezen voor een duurzame en veilige verwerking van niet-recupereerbaar afval en slib. De wervelbedinstallatie van SLECO maakt deel uit van een toekomstgericht afvalbeleid en biedt een:

  • oplossing voor het tekort aan slibverbrandingscapaciteit;
  • oplossing voor vast bedrijfsafval dat niet meer gestort mag worden.

De SLECO wervelbedinstallatie is de Best Beschikbare Technologie voor de gecombineerde verwerking van slib en vast afval. De installatie bestaat uit drie identieke verbrandingslijnen en behandelt ongeveer 600 000 ton per jaar. Het is de grootste installatie van dit type in Europa.

Partners

In 2006 richtten Veolia Belux en Indaver de joint venture SLECO op voor het beheer en de exploitatie van de drie wervelbedovens en turbines op de site in Doel.

Oplossing voor slib en vast afval

SLECO gebruikt wervelbedovens voor de behandeling van niet-recyclebaar afval en slib van industrie├źn en waterzuivering. De energie van de verbranding wordt omgezet in stoom en elektriciteit.