Partners

Indaver

Indaver is een Europese speler in de afvalsector met installaties, exploitaties en vestigingen in België, Nederland, Duitsland, Portugal, Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje.
Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industriële sector, afvalinzamelaars en overheden. Uit deze behandelde afvalstromen wint Indaver waardevolle grondstoffen en energie. Op die manier creëert zij waarde uit afval en helpt daarbij om de materiaalkringloop op een veilige, koolstofarme en energie-efficiënte manier te sluiten.

Dit maakt Indaver de ideale partner in het streven naar een duurzame circulaire economie. In 2020 realiseerde Indaver een omzet van 600 miljoen euro met ongeveer 1900 medewerkers in heel Europa. 
Meer informatie:  www.indaver.com 

Veolia

Het is de ambitie van de Veolia Groep om het referentiebedrijf te worden voor ecologische transformatie. Met 220.000 medewerkers op vijf continenten ontwerpt en implementeert de onderneming nuttige en concrete oplossingen voor water-, afval- en energiebeheer die de wereld radicaal helpen veranderen. Via haar drie complementaire activiteiten draagt Veolia bij tot de ontwikkeling van de toegang tot hulpbronnen, het behoud van de beschikbare hulpbronnen en de vernieuwing ervan. In 2021 heeft de Veolia Groep 79 miljoen mensen van drinkwater voorzien, 48 miljoen megawattuur geproduceerd en 48 miljoen ton afval gevaloriseerd. De Veolia Groep heeft in 2021 een omzet van 28,508 miljard euro gerealiseerd.

Veolia Belux, een dochteronderneming van de Veolia Groep, biedt haar publieke en privé-klanten een compleet gamma milieuoplossingen op het gebied van water, afval en energie. Veolia Belux helpt haar klanten om hun milieu-impact te verminderen en zo hun ecologische transitie te versnellen. Met meer dan 50 vestigingen is Veolia goed vertegenwoordigd in heel België, stelt ze 4.200 mensen tewerk en heeft een omzet van 800 miljoen euro.

Meer informatie op www.veolia.be