Kerncijfers

Kerncijfers algemeen

  • Partnership Indaver – Veolia (50 % - 50 %)
  • Best Beschikbare Techniek
  • Gecombineerde verwerking van slib en vast afval
  • Totale investering: 180 mio EUR
  • 3 identieke ovenlijnen
  • Doorgedreven rookgasreiniging
  • Terugwinning energie: capaciteit turbine SLECO: 41 MW

Prestaties

Massabalans

De massabalans van de wervelbedovens geeft weer wat de verhouding is tussen de inkomende afvalstoffen en de uitgaande reststoffen en emissies.

Emissies

Het taartdiagram geeft een visuele voorstelling van de jaargemiddelde prestaties van relevante emissies van de wervelbedovens ten opzichte van de daggemiddelde norm. De resultaten tonen aan dat SLECO voor elke vergunningsparameter ruimschoots de wettelijke norm respecteert.

Dioxines

Dioxines zijn slechts in zeer kleine concentraties aanwezig in rookgassen.
Dit maakt dat grote gasvolumes bemonsterd moeten worden en dat geavanceerde technieken nodig zijn voor de chemische analyse. Daarom is een continue meting van dioxines (zoals voor de andere polluenten aanwezig in de rookgassen) niet mogelijk.
Bij de bepaling van dioxines wordt een onderscheid gemaakt tussen een discontinue meting (2 x per jaar verplicht) en een continue meting met 2-wekelijkse analyse.
 
De grafiek geeft voor de wervelbedovens het resultaat van de jaargemiddelde concentratie geëmitteerde dioxines.