Duurzaamheid

Oog voor veiligheid, kwaliteit en openheid

Operatoren regelen en controleren continu het thermisch proces en de zuivering van de rookgassen. Vanuit de controlekamer kunnen ze het proces op elk ogenblik bijsturen. Aan de hand van checklijsten gaan ze verschillende keren per dag door de installatie en houden elk onderdeel nauw in de gaten.
Zo werken ze dag na dag aan een veilige, kwaliteitsvolle verwerking met grote aandacht voor de impact op de omgeving.