De rookgassen worden intensief gereinigd in opeenvolgende installaties om aan de strenge emissievoorwaarden te voldoen.

Elektrofilters verwijderen de vliegassen. 

In de circocleanreactor worden grondstoffen als kalk en adsorbens geïnjecteerd om de zure componenten (zoals chloor en zwavel), de zware metalen en de dioxines maximaal te verwijderen.

De mouwenfilters scheiden de vaste deeltjes af onder de vorm van rookgaszuiveringsresidu's.

Deze residu's worden eerst gesolidificeerd en vervolgens gestort op een deponie klasse 1. 

Een laatste stap in de rookgasreiniging is de natte gaswassing, waar rookgassen gewassen worden met natriumhydroxide om de eventueel achtergebleven chloor en zwavelverbindingen te verwijderen.

Een continue monitoring van de emissies via een emissielabo dat zich op de schouwen bevindt, garandeert dat de gezuiverde rookgassen die de schoorsteen verlaten, steeds voldoen aan de strengste milieunormen.