Van bij het ontwerp van de wervelbedinstallatie was rationeel energiebeheer een aandachtspunt. De ovens zijn daarom zo gebouwd dat ze op een efficiënte wijze de energie recupereren. 

De warmte van de rookgassen wordt gerecupereerd in een verticale stoomketel. De stoomketel bestaat uit een netwerk van water- en stoomleidingen. De hitte van de rookgassen zet het water om tot hogedrukstoom. Turbines zetten de geproduceerde stoom om tot elektriciteit.

Indien alle energie die SLECO terugwint via thermische verwerking zou omgezet worden naar elektriciteit, zouden we jaarlijks circa 100 000 gezinnen van stroom kunnen voorzien.