Vaste afvalstoffen

Vrachtwagens rijden de overdekte storthal binnen. Ze leveren de vaste afvalstoffen aan in bulk. Deze afvalstoffen zijn te groot om direct in de oven gevoed te worden en worden eerst in een voorbehandelingsinstallatie verwerkt. 

Twee identieke productielijnen met telkens 2 shredders en 2 overbandmagneten verkleinen en ontijzeren het aangeleverde afval. Nadien komt het materiaal op een gemeenschappelijke transportband, waar het nog eens wordt ontijzerd alvorens het naar de afvalbunker getransporteerd wordt.

De voorbehandelde afvalstromen worden rechtstreeks in een van de zes stortopeningen gelost ter hoogte van de afvalbunker. Met een grijpkraan wordt het afval naar een van de drie voedingstrechters van de ovens gebracht. Grote dubbelschroeven en een systeem van kettingtransporteurs brengen het afval de oven in.

Slib

Vrachtwagens storten het slib in een van de drie slibbunkers. Een semiautomatische kraan staat in voor de menging en de voeding van de slibsilo, van waaruit het slib in de ovens wordt gepompt.