Indaver en Veolia kiezen voor een duurzame en veilige verwerking van niet-recupereerbaar afval en slib. De wervelbedinstallatie van SLECO maakt deel uit van een toekomstgericht afvalstoffenbeleid en biedt een:

  • oplossing voor tekort aan slibverbrandingscapaciteit
  • oplossing voor vaste bedrijfsafvalstoffen die niet meer kunnen gestort worden

De wervelbedinstallatie van SLECO is de Best Beschikbare Technologie voor de gecombineerde verwerking van slib en vast afval. De installatie bestaat uit 3 identieke ovenlijnen. De installatie verwerkt jaarlijks ongeveer 600 000 ton afvalstoffen. Het is de grootste installatie van dit type in Europa.